UPDATE YOUR VACCINEE RECORD


Welcome to VIP Record Updating Tool

Nagagalak kami sa inyong suporta sa Paranaque Vaccine Immunization Program (VIP). Malaking bagay ang pag-update ng ating records upang agaran nating maisaayos ang inyong pagbabakuna lalo na kung kayo ay napapabilang sa Priority A1, A2 and A3. Ang pinakaimportante po ay ma-categorize po natin ng tama ang inyong vaccinee record upang mai-schedule ang inyong vaccination schedule at mabigyan po kayo ng Vaccinee QR Code.

Marami pong salamat.


Pakilagay ang araw ng kapanganakan
Maaring pakipili kung anong priority group kayo napapabilang
Para kayo ay mapapadalhan ng SMS confirmation
House No./Unit No. Building Name, Street Name
Piliin ang barangay na iyong kinabibilangan
Example: juancruz@email.com
Maaring i-upload ang kopya ng inyong ID para sa validation ng priority grouping
Magpadala ng photo ng inyong ID or requirement para mavalidate ang inyong priority grouping.
Pakibasa at i-check kung ika'y sang-ayon.